Página oficial de Lucha Libre Online

Resultados de DDT

Resultados DDT FREE – July – 7 de Julio en el Shinjuku FACE en Tokyo, Japón

-KANON derrotó a Yuya Koroku
-Tiempo de lucha: 6:55 min

Pheromones (Danshoku Dino & Yuki Ino) derrotaron a Akito & Kazuki Hirata
-Tiempo de lucha: 10:07 min

Masahiro Takanashi & Shunma Katsumata derrotaron a ASUKA & Yusuke Okada
-Tiempo de lucha: 10:13 min

DISASTER BOX (HARASHIMA & Toru Owashi) & Eruption (Hideki Okatani & Yukio Sakaguchi) derrotaron a Jun Akiyama, Yuji Hino, Yuki Ishida & Yukio Naya
-Tiempo de lucha: 13:07 min

Antonio Honda & Chris Brookes derrotaron a DAMNATION T.A (Daisuke Sasaki & MJ Paul)
-Tiempo de lucha: 11:03 min

MAO derrotó a Andrew Everett
-Tiempo de lucha: 16:21 min

Kazusada Higuchi & Naomi Yoshimura derrotaron a The 37KAMIINA (Toi Kojima & Yuki Ueno)
-Tiempo de lucha: 19:43 min

~ Artículo por Sebastián Rodríguez

Scroll al inicio