Página oficial de Lucha Libre Online

Resultados de DDT Pro Wrestling

Resultados DDT Max Bump Tour 2022 – 24 de abril en Kobe, Hyogo, Japón

-Chris Brookes derrotó a Yuya Koroku
-Tiempo de lucha: 10:17 min

-DAMNATION T.A (Daisuke Sasaki & MJ Paul) derrotaron a Akito & Toi Kojima -Tiempo de lucha: 11:57 min

-Yuji Hino & Yukio Naya derrotaron a Yuki Ishida & Yukio Sakaguchi
-Tiempo de lucha: 10:11 min

-Pheromones (Danshoku Dino & Yuki Ino) & Antonio Honda derrotaron a DISASTER BOX (Kazuki Hirata & Toru Owashi) & Genki Horiguchi
-Tiempo de lucha: 0:22 min

-DISASTER BOX (Kazuki Hirata & Toru Owashi) & Genki Horiguchi derrotaron a Pheromones (Danshoku Dino & Yuki Ino) & Antonio Honda
-Tiempo de lucha: 12:27 min

-DISASTER BOX (HARASHIMA & Naomi Yoshimura) derrotaron a Eruption (Hideki Okatani & Kazusada Higuchi)
-Tiempo de lucha: 13:37 min

-Burning (Jun Akiyama, Tetsuya Endo & Yusuke Okada) derrotaron a The 37KAMIINA (MAO, Shunma Katsumata & Yuki Ueno)
-Tiempo de lucha: 19:59 min

Scroll al inicio